VÆR MED

IMG_20190830_173436.jpg
Foto:  Toke F. Nyborg

Vil du være med i en organisation, som aktivt arbejder for en rig og ren natur til gavn og glæde for livet på Jorden?

Til sekretariatet på Nørrebro søger vi personer med relevant akademisk eller faglig baggrund, gode sprogkundskaber (engelsk, spansk og/eller fransk) - gerne med praktiske erfaringer med enten udviklingsprojekter, kommunikation, privatgiverfundraising eller økonomi og gerne fra stillinger i grønne eller humanitære NGO’er i Danmark eller udlandet.

Vi er foreløbig et sekretariat af seks frivillige, der står for den daglige drift, projektudvikling og -monitorering samt fundraising, presse og medlemskommunikation.

Du kan også blive en del af EAAs ressourcebank af fagpersoner, som på ad-hoc-basis bistår sekretariatet ved løsningen af konkrete opgaver og med faglig rådgivning.

Det er muligt at bestride et fuldtidsarbejde ved siden af engagementet i EAA.

Organisering og ansvar

EAA er organiseret omkring et Kampagne-team, et Økonomi-team og et Projekt-team som mødes ad hoc og efter behov typisk om eftermiddagen eller om aftenen på sekretariatet på Nørrebro. De tre teams tilrettelægger selv deres arbejde.

 

Minimum én gang gang om måneden mødes alle til et fælles koordinerende sekretariatsmøde.

 • EAA's projekt-team har ansvar for løbende at udvikle og sikre finansiering til nye internationale projekter. Den projektkoordinator som har ansvaret for at udvikle et projekt, får også ansvaret for efterfølgende at monitorere projektet (med mindre andet aftales). Projektmonitorering omfatter to årlige monitoreringsrejser af minimum en uges varighed. Der udbetales honorar og diæter under monitoreringsrejser.
   

 • EAA’s kampagne-team har ansvar for privatgiverfundraising og kommunikation, herunder den Projektrelaterede Oplysning (PRO). Ansvaret for PRO omfatter blandt andet projektbesøg for at indhente historier, fotos og film om projekterne.
  Der udbetales honorar og diæter under PRO-rejser. Derudover modtager EAAs kampagne-folk 50% af det de fundraiser af private bidrag de første tre år.

   

 • EAA’s økonomi-team har ansvar for EAA’s økonomi herunder økonomien i de enkelte projekter. Frivillige i EAA’s økonomi-team gennemfører kontrolbesøg hos partnere.
  Der udbetales honorar og diæter ved kontrolbesøg.  

 

Vil du være med?
 

Så kontakt daglig leder, Toke F. Nyborg, på mail toke.nyborg@eaango.dk