STOP DEN GLOBALE RYDNING AF VERDENS SKOVE

WWF_T4F_WEB_BANNER_JAGUAR_2200x834.png
Foto: FCBC

Skriv under for at bede EU stoppe importen af produkter, som ødelægger skov i troperne

Skovene er hjemsted for millioner af planter, dyr og mennesker og har stor betydning for det globale klima - og så beskytter de os mod sygdomme og vira.

 

Alligevel ryddes de tropiske skove med alarmerende hast for at skabe plads til landbrug, som producerer fødevarer og dyrefoder til de europæiske markeder.

Den europæiske import af blandt andet oksekød, palmeolie og soja bidrager således til presset på de tropiske skove!

Alene Danmark importerer hvert år 1,7 millioner tons soja, og en stor del kommer fra netop områder, hvor skovene er blevet ryddet til landbrug. Godt halvdelen af den importerede soja bruges til svinefoder.

Der er pt. ingen EU-lovgivning, som regulerer import af skoveødelæggende produkter til Europa. Til gengæld har Europa-Kommissionen igangsat en offentlig høring om afskovning, som kan munde ud i netop sådanne regulative tiltag.

Det er vores chance for at lægge pres på EU-kommissionen og kræve import af produkter, som bidrager til afskovning forbudt ved lov.

TAK FOR STØTTEN