SEKRETARIAT

IMG_20190830_173409.jpg
Foto: Toke F. Nyborg

Sekretariatet består af en sekretariatschef som er ansat på deltid og frivillige projektkoordinatorer med faglige kompetencer indenfor projektledelse af udviklingsprojekter i SYD.

Sekretariatschefen har ansvar for kvalitetssikring af projektimplementering, økonomisk drift og administrative opgaver.

Projektkoordinatorerne har hver  især ansvar for minimum ét projekt. Ansvaret omfatter løbende projektmonitorering i tæt dialog med den lokale partner og afrapportering til donor.

Projektmonitoreringen omfatter halvårlige projekttilsyn af minimum en uges varighed. Der udbetales honorar og diæter under monitoreringsrejser. Derudover afholdes månedlig online møder med den lokale partner, ligesom det forventes af projektkoordinatorerne, deltager i relevante møder med donor.

Projektkoordinatorer udpeges af bestyrelsen. Ved udvælgelsen lægges der vægt på høj faglighed og gerne erfaringer med  planlægning, udvikling og gennemførelse af projekter i SYD. 

Engelsk- og spanskkundskaber er en forudsætning for at arbejde som projektkoordinator i EAA. Teamet tilrettelægger selv sit arbejde og mødes efter behov. Det er muligt at bestride et fuldtidsarbejde ved siden af engagementet i EAA.

Bliv

projektkoordinator i EAA

Brænder du for udvikling- og naturbeskyttelse og har du erfaring med projektledelse eller relevant faglig baggrund?

 

Så kontakt sekretariatschef, Nazaret Fernandez, på mail 

nazaret.nyborg@eaango.dk