SEKRETARIAT

EAA_2014_10_23_015.jpg
Foto: Per Strange

Sekretariatet består af en deltidsansat direktør og en deltidsansat økonomi- og projektchef, som sammen har ansvaret for den daglige drift og ledelse, herunder udvikling af partnerskaber, strategi samt økonomi og HR i koordinering med bestyrelse, frivillige og partnere.

 

Det skal sikre kontinuitet i samarbejdet med partnere og donorer.

 

Sekretariatsledelsen støttes i det daglige arbejde af en række professionelle frivillige med kompetencer inden for kommunikation, økonomi og projektstyring, som alle har til fælles, at de vil bruge deres erfaringer og faglighed  til gøre en personlig forskel for naturen.

 

Derudover bistår en række frivillige ressourcepersoner med fagspecifik rådgivning, kapacitetsopbygning af partnere og kvalitetssikring af projektansøgninger på ad hoc basis. Gruppen af rådgivere omfatter både fotografer, designere, agronomer, biologer, økonomifolk, m.m. 

Ansatte 

TOKE F. NYBORG, MA i kommunikation og international udvikling
Direktør / Director Ejecutivo

NAZARET FERNANDEZ, cand.merc. i økonomi og virksomhedsadministration
Økonomi- og projektchef / Gerente de Finanzas y Proyectos


Frivillige

 

ØKONOMI OG ADMINISTRATION

 

JULIA GARCÍA ANDERSEN, cand.merc. i økonomi og virksomhedsadministration
Aktiv i Økonomiteamet som finansiel controller
Medlem af bestyrelsen

Arbejder til daglig som international projekt-controller i Red Barnet 

 

SUSANNE SKJOLDMAN, cand.merc. i økonomi og virksomhedsadministration
Aktiv i Økonomiteamet som økonomisk rådgiver
Arbejder til daglig som finansiel controller i Plan Børnefonden
Tidl. finansiel controller i Udenrigsministeriet

ULLA BISGAARD, cand.mag. fransk, internationale studier og sociologi
Aktiv i Økonomiteamet som administrativ rådgiver
Arbejder til daglig som projektleder på Copenhagen Business Academy
Mangeårig konsulent i udviklingsbranchen

 

PROJEKTER

 

MARIA SØNDERGAARD, cand.scient.soc. i naturressourceforvaltning
Aktiv i Projektteamet som projektkoordinator (Bolivia)
Arbejder til dagligt som politisk medarbejder i Erhvervsstyrelsen

KARINA FREIMANIS, MA i international virksomhedskommunikation og spansk
Aktiv i Projektteamet som projektkoordinator (Bolivia)
Arbejder til dagligt som hosting koordinator AFS Interkultur Danmark

 

THOMAS LEHMBERG, biolog
Aktiv i Projektteamet som biolog-faglig rådgiver
Medlem af bestyrelsen

Til daglig programleder i DOF BirdLife 

KRISTIAN JØRGENSEN, jordbrugsteknolog
Aktiv i Projektteamet som faglig rådgiver for naturforvaltning
Arbejder til dagligt som Rådgiver og Projektkoordinator i FSC
Tidl. formand for Verdens Skove

ANNA RØNNE,
Aktiv i Projektteamet som faglig rådgiver for projektudvikling
Arbejder til dagligt som Projektmedarbejder i Miljøbevægelsen NOAH

KOMMUNIKATION

KARIN DAM NORDLUND, MA i Visuel Kommunikation
Aktiv i Kommunikationsteamet som grafisk designer
Medlem af bestyrelsen

Arbejder til dagligt som projektleder i Københavns Kommune
Tidl. lektor ved RUC 

 

PER STRANGE, fotograf
Aktiv i Kommunikationsteamet som foto- og videograf
Arbejder til dagligt som freelance-fotograf

MADS ODDERSHEDE, cand.comm.
Aktiv i Kommunikationsteamet som funding-rådgiver
Arbejder til dagligt som fundraiser i BirdLife Danmark 

Bliv frivillig på sekretariatet 

Brænder du for udvikling- og naturbeskyttelse og har du erfaring indenfor MEL, kommunikation eller økonomi eller en relevant faglig baggrund indenfor ét af ovenstående felter?

Så kontakt økonomi- og projektchef Nazaret Fernandez, på mail 

nazaret.nyborg@eaango.dk

Bliv frivillig rådgiver

i EAA

Har du lyst til at blive en del af EAAs Advisory Group? 

Vi søger rådgivning inden for bla. biologi, naturforvaltning og agronomi foruden økonomi, design og digitial kommunikation..

Kontakt økonomi- og projektchef Nazaret Fernandez, på mail 

nazaret.nyborg@eaango.dk