OM EAA

DC07_HJ.jpg
Foto:  Hermes Justiniano

EAA er en dansk non profit natur- og udviklingsorganisation, der arbejder for en rig og ren natur til gavn og glæde for livet på Jorden

EAA arbejder i udvalgte udviklingslande i tæt samarbejde med lokalsamfund, myndigheder og den private sektor og bekæmper i Danmark og internationalt årsagerne til natur- og miljøødelæggelser.

 

For at øge effekten af vores arbejde er indsatserne centreret om områder, hvor både naturværdierne og truslen mod disse er høje.

 

EAA blev stiftet i 2014 af en gruppe fagpersoner, som ønsker at fremme bæredygtig sameksistens mellem mennesker og natur og bevare den globale naturmangfoldighed.

Mission

Lokalt

Vi arbejder med hjælp til selvhjælp og styrker fattige landbofamiliers sociale rettigheder gennem kapacitetsopbygning, organisering og oplysning.


Nationalt
Vi støtter en demokratisk udvikling, der fremmer bæredygtig naturforvaltning under hensyn til retfærdig økonomisk og social udvikling.


Internationalt

Vi kæmper for beskyttelse og bevarelse af store sammenhængende naturområder.

EAA samarbejder med andre NGO’er i Danmark og i Bolivia, hvor udviklingsindsatsen finder sted. Samarbejdet er baseret på værdier som bæredygtighed, ejerskab, ligeværdighed, konstruktivitet og professionalisme.

EAAs organisation


EAA er etableret på frivillige kræfter, som understøttes af en deltidsansat sekretariatschef med ansvar for kvalitetssikring, økonomisk drift og administrative opgaver. Derudover støtter en række frivillige ressource-personer op om organisationen ved løsningen af konkrete opgaver og med faglig rådgivning.

Den overordnede ledelse af EAA varetages af en bestyrelse på fire medlemmer, der alle er valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for udviklingen af EAA og godkender dispositioner af overordnet karakter for organisationens drift.  Bestyrelsen har derudover ansvar for kommunikation & fonds-og institutionel fundraising i tæt samarbejde med sekretariat og partnere. 

Generalforsamlingen er EAAs øverste myndighed og indkaldes ordinært en gang om året. Alle medlemmer af EAA er stemmeberettigede til generalforsamlingen.

EAAs økonomi

EAAs økonomi baserer sig på medlemskontingenter, indsamlinger, donationer samt ansøgninger om projektbistand fra CISU – Civilsamfund i Udvikling og andre offentlige puljer og private virksomhedsfonde.

 

EAA sikrer, at alle ressourcer anvendes til de godkendte formål. EAAs og donorers krav opfyldes og dokumenteres.

Regnskabsåret følger kalenderåret og aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser og revideres af ekstern revisor.

 

EAAs privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget en samtykke og privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vision & strategi

Vores vision er en en rig og ren natur til gavn og glæde for livet på Jorden.

 

Læs vores strategi for 2019-2022 her (PDF 4 sider)

Årsberetning 2020

Læs vores årsberetning for 2020 her (PDF)