Foto: apiguide, Shutterstock
Foto apiguide, Shutterstock.jpg

SOM ØDELÆGGER TROPISK SKOV!

  FORBYD IMPORT AF  

VARER TIL EU

Foto: apiguide, Shutterstock

EAA sammen med en bred alliance af organisationer for en ny EU-Skovlov der, forbyder al import af produkter til EU, som ødelægger tropisk skov

 

I dag har vi ingen EU-lovgivning, som regulerer import af skov-ødelæggende produkter til Europa. Derfor har både NGO'er og forskere verden over presset på for en EU-skovlov, som skal bremse europæisk import af produkter, der ødelægger  regnskoven og derved bidrage til et stop for massive fældning af tropisk skov.

 

I 2020 igangsatte EU kommissionen en proces frem mod en EU-Skovlov, der skal forhindrer den massive fældning af tropisk skov og den 17. november 2021 kom Kommissionen endelig med et udspil.

VI HAR BRUG FOR DIG

 

Vi får ikke stoppet skovbrandene og ødelæggelsen af natur, medmindre de kommende politiske forhandlinger om Kommissionens udspil trækker det i en langt mere ambitiøs retning.

                                                 

 

Forslaget indeholder mange gode initiativer og vil være med til at sikre, at europæiske virksomheder tager et større ansvar for deres forsyningskæder og bliver stillet til ansvar for den potentielle afskovning deres import eller eksport medfører.

 

Desværre er der stadig en række smuthuller i aftalen, som bør lukkes, hvis EU vitterligt vil leve op til de løfter, de har givet igen og igen om at stoppe afskovning globalt. Her kan Danmark gøre en vigtig forskel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAG OM KAMPAGNEN
Hvert andet minut ryddes der skov svarende til et område på størrelse med en fodboldbane og sammen med træerne forsvinder også truede dyre- og plantearter samt håbet om at nå Parisaftalens målsætning.

​​

Verdens tropiske skove er hjemsted for millioner af planter, dyr og mennesker. De har stor betydning for både det lokale og globale klima og beskytter os mod sygdomme og vira.

Alligevel ryddes de tropiske skove med alarmerende hast for at skabe plads til landbrug, som producerer fødevarer og dyrefoder til de europæiske markeder. Fra 1990 til 2016 er der fældet 1,3 millioner kvadratkilometer skov.

Den europæiske import af blandt andet oksekød, palmeolie og soja bidrager til presset på de tropiske skove! EU-landene er blandt verdens største importører af skovrydning fra troperne og er tilsammen ansvarlige for 16 procent af al skovrydning forbundet med international handel af varer som oksekød, soja, palmeolie, gummi, kakao og kaffe. Mens EU’s egne skove også lider og biodiversiteten er truet.

Alene Danmark importerer hvert år 1,7 millioner tons soja, og en stor del kommer fra netop områder, hvor skovene er blevet ryddet til landbrug. Godt halvdelen af den importerede soja bruges til svinefoder.

Forskere mener, at regnskoven i Amazonas er ved at nå et ’tipping point’, som vil ændre dens evne til at regenerere sig som skov. Den vil i stedet langsomt blive omdannet til tør savanne. Det sker når 20-25% er fældet eller brændt. Vi er i dag på 17%
 

Derfor arbejder EAA sammen med en bred alliance af organisationer for en ny EU-Skovlov der, forbyder al import af produkter til EU, som ødelægger tropisk skov. 

MILEPÆLE

I 2020 vandt vi en vigtig sejr, da vi kunne præsentere 1,2 million underskrifter for en ambitiøs EU-Skovlov.

I 2021 kunne vi overrække de 18.000 danske underskrifter til Fødevareminister Rasmus Prehn (S), med en opfordring til den danske regering om at lægge pres EU for at gøre skovloven så ambitiøs som overhovedet muligt

Det kan DU gøre, når Amazonas brænder

Det bør Danmark arbejde for:

Alle typer af natur skal inkluderes

I Kommissionens udkast er der et snævert fokus på skov, men det er vigtigt, at også andre truede naturtyper inkluderes. Det gælder ikke mindst skovsavanner som Cerradoen i Brasilien, der det seneste årti har været frontlinjen for udvidelsen af landets produktion af soja til dyrefoder på bekostning af enestående natur. Den danske handlingsplan inkluderer disse andre værdifulde naturområder, og Danmark bør derfor arbejde hårdt for, at alle naturtyper inklusiv Cerradoen beskyttes i den endelige lovgivning på europæisk niveau.

 

Menneskerettigheder skal være et centralt element

Afbrænding og anden rydning af økosystemer er ofte forbundet med brud på menneskerettighederne. I Brasilien har oprindelige folk dette efterår arrangeret historisk store demonstrationer i protest mod landets regerings angreb på deres rettigheder til de landområder, hvor deres forfædre har levet gennem mange generationer. Desværre er der ingen krav om overholdelse af de internationale love, der beskytter oprindelige folk og lokalsamfund, i Kommissionens udspil. Vi håber derfor, at regeringen vil arbejde for, at den kommende lovgivning specifikt kommer til at stille krav om overholdelse af menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder ifølge internationale FN-konventioner.

 

Både lovlig og ulovlig afskovning skal omfattes

Mens regeringerne i Storbritannien og USA indtil videre kun fokuserer på ulovlig skovrydning, går Kommissionens udspil et vigtigt skridt videre ved også at ville sætte ind mod lovlig skovrydning, Det er et vigtigt princip, for vi kan ikke lade det være op til regeringer som Bolsonaros i Brasilien at afgøre, hvornår afskovning kan accepteres. Hvad enten afskovning er lovlig eller ulovlig, er resultatet i sidste ende det samme: uvurderlig skov forsvinder for evigt.

I de kommende forhandlinger vil der sandsynligvis være forsøg fra nogle lande på at få fjernet kravet om at sætte ind også mod lovlig skovrydning, og her kan den danske regering gøre en vigtig forskel ved at arbejde for, at det kommer med i den endelige lov.

Inddragelse af den finansielle sektor

Den finansielle sektor spiller en enorm rolle i EU’s afskovningsaftryk. Det er derfor helt
essentielt, at denne sektor også inkluderes i den kommende lov for at sikre, at europæiske banker og investorer ikke er med til at finansiere skovrydning og ødelæggelse af anden natur. Desværre, har Kommissionen ikke medtaget den finansielle sektor i lovudkastet.

I den danske handlingsplan anerkender regeringen derimod den finansielle sektors ansvar. Danmark bør derfor arbejde for, at de finansielle institutioner også bliver dækket af den nye EU-lov. Banker og investorer skal ligesom alle andre virksomheder påtage sig deres ansvar for at stoppe afskovning.

FAKTA 

Afskovning ændrer det lokale klima og forstærker risikoen for naturkatastrofer. Den får de lokale temperaturer til at stige og nedbørsmængden til at falde, fordi fordampning fra skoven er med til at skabe nedbør.

Der bliver mere udtalt vandmangel i mange områder, og i andre kommer der modsat større oversvømmelser. De stigende regnmængder i disse områder fører til jordskred og dermed udvaskning af næringsstoffer.

Derfor ryddes Amazonas