HER ARBEJDER VI

For at øge effekten af vores arbejde er indsatserne centreret om områder, hvor både naturværdierne og trusselsniveauerne er høje

Et sådant område er Chiquitania-regionen i det østlige Bolivia mod grænsen til Brasilien.
Her domineres vegetationen af tropisk tørskov – én af verdens mest udsatte skovtyper i forhold til afskovning. Området er nemt tilgængeligt hvilket tillader fortsat inddragelse af store områder til landbrug og nye bosættelser.

 

Her samarbejder EAA med den lokale organisation Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) om beskyttelse og bevarelse af skov gennem udvikling af økoturisme gennem udvikling af økoturisme i indianske landsbyer. Det skal styrke den kulturelle selvforståelse, ligestillingen, beskæftigelsen samt skabe større forståelse for og bevidsthed om vigtigheden af naturbevarelse. Derved kobles lokalsamfundenes udviklingsmuligheder til naturens overlevelse hvilket øger incitamentet til at sikre langsigtet naturbeskyttelse. Det gør økoturisme til et bæredygtigt og helhedsorienteret alternativ.

Et andet område er Yungas-regionen i det nordvestlige Bolivia mod grænsen til Peru.
Området er dækket af tropisk regnskov som sammen med resten af Amazonas er levested for en fjerdedel af klodens dyre- og plantearter og et af verdens store lagre af kulstof.

Her samarbejder EAA med den lokale organisation Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos (ACEAA) om at styrke lokalbefolkningens modstandsdygtighed overfor klimaforandringer og forbedre levestandarden i de små landbosamfund baseret på bæredygtig udvinding af palmenødder.

PARTNERE:

FCBC logo.jpg
aceaa LOGO.png