BLIV FRIVILLIG 

Bliv en del af EAAs ressourcebank

 

Bliv frivillig rådgiver og ressourceperson for EAA og bidrag til en bæredygtig udvikling.

 

Ressourcebanken består af personer med relevant faglig baggrund og gerne erfaring fra udviklingsbranchen i Danmark eller Internationalt. Men vigtigst af alt, så brænder du for at gøre en forskel og deler EAAs vision om fremme og bevarelse af biologisk mangfoldighed under hensyn til økonomisk og social udvikling. 

 

Har du lyst til at engagere dig i EAA, udbygge dit netværk, videreudvikle dine kompetencer eller afprøve nye ideer og koncepter er du velkommen til at kontakte formand Toke F. Nyborg på mail eaadanmark@gmail.com.

 

 

EAA's RESSOURCEBANK
 

// BANCO DE RECURSOS DE EAA

Carlos Arzabe Molina:
Biolog/Biólogo

Thorbjørn Waal Lundsgaard:
MSc./
Lic. Ciencias Sociales 

 

Kristian Jørgensen:

Jordbrugsteknolog /
Técnico agrícola

 

Susanne Møller Andersen:
Agronom / Agrónomo

Karin Dam Nordlund:

Procesdesigner & Facilitator / Diseñador y Facilitador 

Per Strange:
Fotograf / Fotógraf

Humberto Avila Andersen:

Grafisk designer & musiker / Diseñador gráfico & Músico

Tanja Cestedo:
Journalist / Periodista 

Anna Rønne:

Cand. Scient. Soc. / Lic. Ciencias Sociales

Susanne Skjoldman: 

Senior Controller /

Controlador Financiero